اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مقایسه رشد پایه پولی و نقدینگی با دوره مدیریت سلطان چاپ پول