اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مردم نسبت به عملکرد برخی مشاوران و روانشناسان معترض هستند
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، محمدباقر حبی معاون انتظامی سازمان نظام روانشناسی امروز یکشنبه در نشست خبری با اشاره به صیانت از مرزهای صلاحیت حرفه‌ای روانشناسان گفت: بیشترین تمرکز ما بر عملکرد اعضا و افرادی است که پروانه تخصصی دارند و باید صلاحیت حرفه‌ای آنها احراز شود. وی با اشاره به مرزهای چهارگانه‌ تحصصی، فرهنگی، قانونی و اعتقادی برای بررسی وضعیت حرفه‌ای روانشناسان، افزود: اگر مشاوران و روانشناسان به گونه‌ای عمل کنند که بر اساس بررسی‌ها و گزارش‌های بازرسی از مرزهای چهارگانه‌ای که ترسیم کردیم، عدول کنند بر اساس ماده ۱۹ سازمان مستوجب برخورد خواهند بود که از یک تذکر شروع می‌شود تا ابطال پروانه که موارد آن هم بسیار زیاد است. حبی افزود: کار ما در دو بخش است اول حمایت از حقوق مراجعین و سپس حقوق مشاورین زیرا فعالیت‌های غیر مجاز آسیب‌های شدیدی به اعتماد مردم زده است. معاون انتظامی سازمان نظام روانشناس با اشاره به نارضایتی مردم از برخی روانشناسان و مشاوران، آنان را روانشناس‌نما خواند و اظهار کرد: این فشارها از طرف مردم و برخی مسئولان وجود دارد که معترض هستند به رفتارها و عملکردهای برخی مشاوران و روانشناسان که دستورالعمل ‌های عجیبی ارائه می‌دهند که جای سوال است. وی با اشاره به اینکه تلاش کردیم تا لیست اسامی روانشناس‌نماها به دقت منتشر شود، افزود: مشاوران باید آسیب‌ها را بشناسد و نسبت به خطوط قرمز درمانی آگاه باشد.   ادامه دارد...