سرپرست موسسه کار و تامین اجتماعی منصوب شد
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در متن حکم «حجت‌الله عبدالملکی» آمده است: با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست موسسه کار وتامین اجتماعی » منصوب می‌شوید. رضا شریعت پیش از این سمت‌های مشاور وزیر و مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و مدیریت آموزشی موسسه کار و تامین اجتماعی را در کارنامه خود داشته است. ایجاد «موسسه کار و تامین اجتماعی» در اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۸ با الهام از «موسسه بین المللی کار» وابسته به «سازمان جهانی کار» در نخستین کنفرانس ملی کار مورد توجه قرار گرفت و در قالب ماده واحده قانون تاسیس در اواخر سال ۱۳۴۹ مورد تصویب مجلسین وقت قرار گرفت.  این موسسه در طول این مدت همواره همکاری‌های موثر و جامعی را در حوزه‌های مدیریت تولید دانش و امور پژوهش، تسهیم دانش و ارائه آموزش‌ها و مشاوره‌ها و انتشار یافته‌ها بین مخاطبان در سطوح وزارتخانه، سازمان‌های تابعه و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در حوزه‌هایی همچون روابط کار، تنظیم بازار کار، امور اجتماعی و فرهنگی کار، توسعه کارآفرینی و توانبخشی اجتماعی کارگران، کارآمدی، کارآیی، اثربخشی و افزایش بهره‌وری در حوزه های کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین پیشگیری از آسیب‌های فیزیکی و روانی نیروی کار  با مشارکت و همکاری متخصصان و کارشناسان خبره و اساتید برتر و اعضای هیات علمی و جامعه دانشگاهی از طریق فعالیت‌های متنوع، کاربردی، موثر و جامعی ساماندهی کرده است. پیش از این «محمدرضا سپهری» رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی بود.