برند پیکنیک تولید کننده ظروف بسته …صندلی امفی تئاتر لوکس مدل R-640 …تولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …مدرس و مترجم زبان پرتغالی