اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اشخاص حقیقی و حقوقی برای تسلیم اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۰ اقدام کنند
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از  سازمان مالیاتی کشور، کلیه اشخاص، اعم از حقوقی و حقیقی که دارای فعالیت اقتصادی بوده و نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی اقدام نکرده یا ثبت نام خود را تکمیل نکرده‌اند، مکلفند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی مالیاتی به نشانیwww.my.tax.gov.ir    ثبت نام خود را تکمیل و نسبت به تسلیم اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۰ اقدام نمایند اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) تا پایان خرداد ماه سال جاری و اشخاص حقوقی حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالیاتی فرصت دارند. درصورت عدم انجام تکالیف قانونی، علاوه بر محرومیت از معافیت‌ها و نرخ صفر مالیاتی، مشمول جرایم مقرر در قانون خواهند شد.