اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر نیرو:‌ مراحل اجرایی دو سد خداآفرین و قیزقلعه‌سی سرعت می‌گیرد