جامعه نیوزآموزشگاه زبان های خارجی پردیسانمس الیاژیدستگاه سلفون کش

لاریجانی از رفتار ضعیف اتحادیه اروپا مقابل آمریکا انتقاد کرد