رد صلاحیت داوطلبان پس از اعلام نظر هیئت مرکزی در دیوان قابل بررسی است

رد صلاحیت داوطلبان پس از اعلام نظر هیئت مرکزی در دیوان قابل بررسی است
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، روح‌الله نجابت در گفت وگویی درتشریح جلسه امروز کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، گفت: در نشست امروز کمیسیون ابتدا طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون شوراها که از شورای نگهبان اعاده شده بود به منظور رفع ایرادات مورد بررسی قرار گرفت. سخنگوی کمیسیون شوراها اضافه کرد:شورای نگهبان ایراد مغایرت با اصل ۱۷۳ قانون اساسی را به این طرح وارد دانسته بود. در جلسه امروز این ابهام بررسی شد و در نهایت آنچه به تصویب رسید عبارت است از «آرا و تصمیات هیات مرکزی نظارت در خصوص تایید یا رد صلاحیت نامزدها و تایید و یا ابطال انتخابات منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از اعلام نظر هیئت مرکزی به داوطلب قابل شکایت به دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری نیز موظف است موضوع را خارج از نوبت رسیدگی کند و چنانچه رای را واجد ایراد موثر تشخیص دهد شعبه دیوان مکلف است با ذکر همه موارد به صورت مستند و مستدل و با تعیین مصدایق موضوع را جهت تصمیم به هیئت مرکزی نظارت اعاده کند.» نماینده مردم شیراز بیان داشت: دستور کار دوم کمیسیون مربوط به لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها بود که از شورای نگهبان اعاده شده بود. در جلسه قبل تا ماده ۱۱ بررسی شد و در این جلسه تبصره ماده ۱۱، ماده ۱۲ و ماده ۱۵در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان بررسی شد. در خصوص رفع ایراد تبصره ماده ۱۱ تصمیم بر این شد که به مرکز پژوهش ها جهت بررسی دقیق ارجاع شود تا پس از بررسی دقیق در کمیسیون مطرح و مورد رای گیری قرار گیرد. نجابت تصریح کرد: در خصوص رفع ایراد ماده ۱۲، از این جهت که این ماده در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده بود حذف گردید. در خصوص رفع ایرادات ماده ۱۵ شورای نگهبان، کمیسیون عبارت «وصول مطالبات به وسیله ماموران اجرایی شهرداری» را حذف کرد. برای رفع ابهام دوم شورای نگهبان به این بخش نیز عبارت «آراء و تصمیات کمیسیون مزبور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است» به تبصره ماده ۱۵اضافه شد. به گزارش ایرنا، پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده۶۳ قانون انتخابات شوراها، تنها رای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را در خصوص تایید یا رد صلاحیت نامزدها و تایید یا ابطال انتخابات نهایی دانستند.