کانتر سمپلینگلباسکار-تیشرت تبلیغاتی -کلاه تبلیغاتیتولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

بیش از ۴۱ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند
محمد مهدی ناصحی روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت ایرنا درباره آخرین آمارهای بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت به تفکیک صندوق‌های پنج گانه گفت: بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت تحت پوشش پنج صندوق این سازمان قرار دارند که در مجموع تعداد بیمه شدگان تحت پوشش تا پایان شهریور سال ۹۹ برابر با ۴۱ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۳۷۹ نفر است. وی ادامه داد: بیشترین بیمه شدگان این سازمان تحت پوشش صندوق روستاییان قرار دارند. بیمه شدگان صندوق روستاییان برابر با ۲۰ میلیون و ۱۶۲ هزار و ۶۴۵ نفر هستند. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت افزود: دومین صندوق از نظر جمعیت تحت پوشش، صندوق بیمه سلامت همگانی است. تعداد بیمه شدگان در این صندوق برابر با ۱۳ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۶۰۶ نفر است. ناصحی بیان کرد: صندوق کارکنان دولت از نظر پوشش جمعیتی، سومین صندوق سازمان بیمه سلامت محسوب می‌شود که ۵ میلیون و ۲۴۵ هزار و ۱۶۶ نفر تحت پوشش این صندوق قرار دارند. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: صندوق سایر اقشار از نظر پوشش جمعیتی، چهارمین صندوق این سازمان است که ۲ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۴۸۲ نفر در این صندوق تحت پوشش بیمه‌ای هستند. ناصحی اظهار کرد: همچنین ۴۱۹ هزار و ۴۸۰ نفر نیز تحت پوشش صندوق بیمه سلامت ایرانیان قرار دارند.