اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شبکه برق سنندج به طور کامل اصلاح شد