گروه داود تامین کننده دستگاه های …دستگاه بسته بندیصندلی طبی برقی پاژن پاجیرو پاترول …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

امهال حق بیمه سهم کارفرمایی کسب و کارهای حوزه گردشگری
به گزارش روز جمعه ایرنا از سازمان تامین اجتماعی، بر اساس بخشنامه که «مصطفی سالاری» ابلاغ کرد، همه کارگاه هایی که فعالیت آنها منطبق با جدول فعالیت‌های اقتصادی حوزه گردشگری است، می‌توانند از تسهیلات پیش بینی شده در مصوبات مزبور (امهال ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرمایی تا پایان سال ۹۹) بهره مند شوند. همچنین کارفرمایان کارگاه‌های یادشده که با ارسال لیست کارکنان شاغل در کارگاه نسبت به پرداخت حداقل ۱۰ درصد حق‌بیمه متعلقه اقدام می کنند، باید حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به تعیین تکلیف حق‌بیمه معوق شده سهم کارفرمایی دوره مهر تا اسفند سال ۹۹ (پرداخت یکجای آن در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ و یا ترتیب پرداخت آن حداکثر در ۶ قسط) اقدام کنند. بنا بر این گزارش، در صورت پرداخت یکجای بدهی مربوطه و یا ترتیب پرداخت آن به شرح فوق، بدهی مزبور از شمول جرایم تاخیر تادیه پرداخت حق بیمه معاف می‌شود.