نماینده مجلس: ظرفیت‌های چابهار توجه جهان را جلب کرده است