اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سد آزاد کردستان؛ داخلی‌سازی ۹۰ درصدی نیروگاه و برق‌رسانی به شبکه سراسری