تارنمای خبری کانادایی "گلوبال نیوز" روز یکشنبه با پخش تصاویری از این تظاهرات، گزارش داد: شرکت کنندگان در این تظاهرات شعار دادند؛ «ما مخالف جنگ هستیم». برخی از شرکت کنندگان در این تظاهرات، پرچم جمهوری اسلامی ایران و تصاویری از سردار شهید قاسم سلیمانی در دست داشتند و پلاکاردهایی با مضمون «نه به جنگ با ایران» با خود حمل می کردند. گلوبال نیوز در ادامه گزارش نوشت: از زمان حمله (تروریستی) آمریکا در به شهادت رساندن (سردار سپهبد) قاسم سلیمانی اعتراضات مشابهی نظیر تظاهرات مونترال در سراسر کانادا برپا شده است. معترضان اقدام آمریکا را غیرقانونی می دانند. یکی از سازمان دهندگان این تظاهرات اعتراضی در مونترال کانادا گفت: پیام اصلی این تظاهرات این است که ما مخالف جنگ (علیه ایران) هستیم. یکی از معترضان حاضر دراین تظاهرات گفت : ماخواهان جنگ نیستیم، ما خواهان مداخله (نظامی) آمریکا در  ایران نیستیم. گلوبال نیوز افزود: برخی از معترضان تاکید داشتند که کانادا برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا می تواند نقش مهمی داشته باشد.