ورزشکاران برتر رقابت‌های دو و میدانی پیوند اعضای کشور مشخص شدند

ورزشکاران برتر رقابت‌های دو و میدانی پیوند اعضای کشور مشخص شدند
رییس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا استان فارس جمعه به خبرنگار ایرنا گفت :در این پیکارها که در ورزشگاه حافظیه و ۲۲ بهمن شیراز به مدت ۲ روز برگزارشد ۱۳۰ ورزشکار از ۲۲ استان در بخش بانوان و آقایان با هم به رقابت پرداختد. لیلا دودمان ادامه داد: در بخش انفرادی و در ماده پرتاب توپ آقایان، رده سنی  ۱۸ تا ۲۹ سال فرزاد آراییان از کهگیلویه و بویراحمد، رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال علی جعفری از  لرستان، رده سنی ۴۰ تا ۴۹ انعام رهبر از تهران، در رده سنی ۵۰ تا۵۹ سال روح الله تکلیف از خوزستان عنوان نخست به خود اختصاص دادند.  ماده دیسک : رده سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، محمد صادق محمدی از کردستان،رده سنی ۳۰ تا ۳۹، علی جعفری از  لرستان، رده سنی ۴۰ تا ۴۹، محمد براتی از مرکزی، رده سنی ۵۰ تا ۵۹،  نبی الله مرزبان ازمازندران نشان طلا گرفتند. ماده پرتاب وزنه: در رده سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، فرزاد آراییان ازکهگیلویه و بویراحمد، رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال، علی جعفری از لرستان، رده سنی ۴۰ تا ۴۹ سال، محمد براتی از مرکزی، رده سنی ۵۰ تا ۵۹ سال نبی الله مرزبان ازمازندران به مقام قهرمانی دست یافتند.  ماده ۲۰۰ متر:  رده سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، سید علی موسوی از خوزستان، رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال، بهرام صداقت از  فارس، رده سنی ۴۰ تا ۴۹ سال، سعید منتظر پرچی از مازندران، رده سنی ۵۰ تا ۵۹، روح اله تکلیف از  خوزستان قهرمان شدند. ورزشگاه حافظیه شیراز مسابقات دو و میدانی ورزشکاران پیوند اعضا کشور  ۱۰۰ متر: رده سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، سید علی موسوی از خوزستان ،رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال، بهرام صداقت از فارس، رده سنی ۴۰ تا ۴۹ سال، سیعد منتظر پرچی از مازندران ، رده سنی ۵۰ تا ۵۹، لطف الله امانی از چهارمحال و بختیاری برسکوی قهرمانی ایستادند، ماده پرتاب نیزه: رده سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، فرزاد آرائیان ازکهگیلویه و بویراحمد، رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال، علی جعفری از لرستان، رده سنی ۴۰ تا ۴۹ سال محمد براتی ازمرکزی، رده سنی ۵۰ تا ۵۹، فاضل شجاعت ازخوزستان مقام قهرمانی کسب کردند.   ۱۵۰۰ متر: رده سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، عقیل احمدی از فارس، رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال، محسن اسدی از اصفهان، رده سنی ۴۰ تا ۴۹ سال، رضا طهماسبی از اصفهان مدال طلا گرفتند. ماده ۵۰۰۰ متر پیاده روی: رده سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، میثم همتی از فارس، رده سنی ۴۰ تا ۴۹ سال،موسی خلیفه از فارس، رده سنی ۵۰ تا ۵۹، لطف الله امانی از چهارمحال و بختیاری برسکوی قهرمانی ایستادند. ماده ۸۰۰ متر: رده سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، عقیل احمدی از فارس، رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال،احمد نوروزی از قزوین، رده سنی ۴۰ تا ۴۹ سال، رضا طهماسبی از اصفهان، رده سنی ۵۰ تا ۵۹، روح الله تکلیف از خوزستان هم مدال طلا گرفتند. مسابقات دو و میدانی پیوند اعضا کشور ورزشگاه حافظیه شیراز همچنین در بخش بانوان: ماده ۱۰۰ متر، رده سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، سیما سلجوقی از  خوزستان، رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال، معصومه رضایی از فارس، رده سنی ۴۰ تا ۴۹ سال، مریم شریفی از اصفهان به مقام قهرمانی دست یافتند.  ماده پرتاب دیسک: رده سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، سیما سلجوقی ازخوزستان، رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال،پانیذ محمودی ازتهران، رده سنی ۴۰ تا ۴۹ سال، مریم شریفی از اصفهان مدال طلا گرفتند. ماده ۲۰۰ متر: رده سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، سیما سلجوقی از خوزستان، رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال، معصومه رضایی از فارس به مقام نخست دست یافتند. ماده ۳۰۰۰ متر پیاده روی: رده سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، سیما سلجوقی از خوزستان اول شد، رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال،گل گونه بادامی ازتهران نشان طلا گرفت. ماده ۸۰۰ متر: رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال، زیبا رفیعی تباراز خوزستان قهرمان شد، درماده پرتاب نیزه: رده سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، سیما سلجوقی از خوزستان، رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال، پانیذ محمودی ازتهران، رده سنی ۴۰ تا ۴۹ سال، مریم شریفی از اصفهان،و درده سنی ۵۰ تا ۵۹، فاطمه نورانی از فارس برسکوی قهرمانی ایستادند.  ماده ۴۰۰ متر: رده سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، فاطمه صارم از اصفهان، رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال، مهدیه کارگران از خراسان رضوی قهرمان شدند. مسابقات دو و میدانی پیوند اعضا بانوان کشور ماده ۳۰۰۰ متر: رده سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، فاطمه صارم ازاصفهان عنوان نخست کسب کرد.ماده پرتاب وزنه: رده سنی ۱۸ تا ۲۹ سال،خدیجه مصطفوی لواز  گلستان، رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال، پانیذ محمودی از تهران، رده سنی ۴۰ تا ۴۹ سال،کلثوم ابراهیمی از فارس، رده سنی ۵۰ تا ۵۹ هم  فاطمه نورانی از فارس به مدال طلا دست یافتند.   ماده پرتاب توپ: رده سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، سیما سلجوقی ازخوزستان، رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال، پانیذ محمودی ازتهران، رده سنی ۴۰ تا ۴۹ سال، مریم شریفی ازاصفهان، رده سنی ۵۰ تا ۵۹، سیما کریمی ازتهران هم قهرمان شدند. در این رقابت ها  ۳۵ ورزشکار خانم و ۹۵ ورزشکار در بخش مردان شرکت داشتند و در پایان هم نفرات برتر مدال های خود دریافت کردند. مسابقات دو و میدانی پیوند اعضا بانوان و اقایان کشور ورزشگاه حافظیه شیراز