گزارش ایپسوس درباره تمایل مردم ۱۳ کشور به تزریق دوز تقویتی واکسن کرونا
به گزارش ایرنا در گزارش اخیر این موسسه آمده است: در تمام ۱۳ کشور نظرسنجی شده، اکثر افرادی که دو دوز واکسن کرونا خود را تزریق کرده اند تمایل به تزریق دوز تقویتی در صورت امکان دارند، بیشترین میزان این تمایل در برزیل (۹۶ درصد) و کمترین میزان آن در روسیه (۶۲ درصد) گزارش شده و در تعدادی از کشورها، این آمار در رده سنی ۵۵ تا ۷۴ سال بیشتر از سایر گروه های سنی است. این گزارش نشان می دهد که اکثر پاسخ دهندگان در ۱۲ کشور از ۱۳ کشور نظرسنجی شده بر این باورند که برای حفظ این ایمنی ایجاد شده حداقل سالی یک بار  به واکسن های تقویتی نیاز خواهند شد، دیدگاهی که در اکثر کشورها افراد در گروه سنی ۵۵ تا ۷۴ سال از آن حمایت می کنند.   طبق نظرسنجی اخیر ایپسوس که با کمک "مجمع جهانی اقتصاد" در ۱۳ کشور انجام شده است، اکثر بزرگسالانی که به طور کامل در برابر کووید ۱۹ واکسینه شده اند می گویند که آنها در صورت امکان حاضر به تزریق دوز تقویتی نیز می باشند. البته میزان تمایل به تزریق این دوز از ۶۲ درصد در روسیه تا ۹۶ درصد در برزیل متغیر است و در بسیاری از کشورها این تمایل در میان افراد ۵۵ سال به بالا بیشتر است. در تمام این ۱۳ کشور به جز یکی از این کشورها، اکثر شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقدند که تزریق دوز تقویتی واکسن کرونا حداقل سالی یک بار به منظور حفاظت در برابر کووید ۱۹ ضروری است. اگرچه اکثر مردم در همه کشورها بر این باورند که قبل از تزریق دوزهای تقویتی واکسن، باید حق تقدم با افرادی باشد که هنوز موفق به تزریق دوز دوم نشده اند. این نظرسنجی در بازه زمانی ۲۶ تا ۳۰ ماه اوت سال ۲۰۲۱ میلادی توسط موسسه ایپسوس در میان ۹ هزارو ۵۲۱ فرد کمتر از ۷۵ سال انجام شد که پنج هزارو  ۹۷۷ نفر از آنها، دوز دوم واکسن خود را دریافت کرده بودند. **در  ۱۳ کشور نظرسنجی شده، اکثر مردمی که دو دوز واکسن را دریافت نمودند تمایل به تزریق دوز تقویتی دارند. در هریک از این ۱۳ کشور نظرسنجی شده، اکثریت بزرگسالانی که دو دوز واکسن کووید ۱۹ خود را دریافت کرده اند می‌گویند که در صورت موجود بودن واکسن تقویتی به شدت یا تاحدی موافق تزریق آن هستند: - ۹۰ یا بیش از ۹۰ درصد: در برزیل (۹۶ درصد)، مکزیک (۹۳ درصد) و چین (۹۰ درصد). - ۸۰ یا بیش از ۸۰ درصد: در استرالیا (۸۲ درصد)، بریتانیا (۸۲ درصد) و آمریکا (۸۰ درصد). - ۷۰ یا بیش از ۷۰ درصد: در کانادا (۷۷ درصد)، اسپانیا (۷۳ درص)، ژاپن (۷۲ درصد)، فرانسه (۷۰ درصد) و آلمان (۷۰ درصد).  -۶۰ یا بیش از ۶۰ درصد: در ایتالیا (۶۶ درصد) و روسیه (۶۲ درصد). باوجود تفاوت این آمارها در کشورهای مختلف، در ۱۳ کشور نظرسنجی شده جنسیت تاثیر چندانی بر  میزان تمایل افراد به تزریق دوز تقویتی ندارد. البته قابل ذکر است که در کشورهایی مانند کانادا، فرانسه، آلمان و بریتانیا، میزان این آمار در رده سنی ۵۵ تا ۷۴ نسبت به جوان ترها بیشتر است. در تمام کشورها به جز روسیه، افرادی که کاملا واکسینه شده اند بیشتر احتمال دارد که با پیشنهاد "وقتی که آمار کووید ۱۹ کاهش پیدا کرد و شرایط به قبل ازهمه گیری بازگشت، دیگر نیازی به تزریق واکسن تقویتی نخواهد بود"مخالفت کنند. میزان رضایت از ۱۶ درصد در مکزیک و ۱۷ درصد در استرالیا تا ۳۷ درصد در ایتالیا و ۵۱ درصد در روسیه متغیر است. در تعدادی از کشور ها، جوان ترها نسبت به مسن سال ترها به میزان قابل توجهی بیش تر احتمال دارد که با نظریه که "وقتی شیوع کوید ۱۹ کاهش یافت و زندگی به حالت عادی بازگشت، دیگر نیازی به واکسن تقویتی نیست" موافقت کنند. این میزان رضایت در استرالیا، آلمان، روسیه، بریتانیا و آمریکا بسیار چشمگیر است. همچنین، در اسپانیا و آمریکا آقایان بیشتر از بانوان با این دیدگاه موافق هستند. **انتظارات گسترده ای برای تزریق سالانه دوز های تقویتی وجود دارد اکثر شهروندان در ۱۲ مورد از ۱۳ کشور نظرسنجی شده به شدت یا تاحدی با تزریق حداقل سالی یک بار دوزهای تقویتی واکسن ها به منظور حفظ ایمنی ایجاد شده موافق هستند. این دیدگاه که "دوزهای تقویتی سالانه یا بیشتر نیازخواهند شد"، بیشتر در مکزیک (۸۵ درصد)، برزیل (۸۳ درصد) و بریتانیا (۷۷ درصد) است و کمترین میزان آن با ۴۳ درصد در روسیه است. میزان تمایل با اینکه "دوز های تقویتی واکسن حداقل سالی یک بار نیاز خواهند شد" با افزایش سن افزایش می یابند. در فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه و بریتانیا میزان آن حداقل ۱۰ درصد در رده سنی ۵۵ تا ۷۴ سال از هر دو رده سنی ۳۵ تا ۵۴ سال و زیر ۳۵ ساله ها بیشتر است. درحالی  که  این میزان تمایل در میان بانوان کشورهای برزیل، مکزیک و بریتانیا به میزان قابل ملاحظه ای نسبت به آقایان بیشتر است، البته در کشور آلمان چنین دیدگاهی وجود ندارد. **دریافت دوز اول به عنوان اولویت بر تزریق واکسن تقویتی باقی می ماند باوجود سطح بالای تمایل به تزریق دوز تقویتی واکسن، اکثریت بزرگسالان در تمام ۱۳ کشور (از ۸۳ درصد در چین و ژاپن تا ۵۶ درصد در فرانسه)، معتقدند که حق تقدم با متقاضیان دوز اول واکسن است و در تمام این ۱۳ کشور  کمتر از یک چهارم و در بعضی از آنها تنها  یک دهم با این دیدگاه مخالف هستند. درحالی که  میزان موافقت ها با "اولویت بخشیدن به دوز اول واکسن کرونا بر موجود سازی دوزهای تقویتی واکسن " از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، با این حال در گروه های سنی و خطوط جنسیتی هر کشور این آمار بسیار یکسان است و این در حالی است که تنها در دو کشور فرانسه و آمریکا موافقت میان آقایان بیشتر از بانوان است. https://www.ipsos.com/en/global-attitudes-covid-۱۹-vaccine-booster-shots