اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شرط سنی برای حجاج، نوعی «اجتهاد در مقابل نص» است