مبلمان اداریبازگشایی گاوصندوق کاوه (09129576685)جابجایی …آموزشگاه موسیقی آوایش در تهرانپارسبهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در …

برنامه درسی یکشنبه ۱۶ آذر مدرسه تلویزیونی
به گزارش شامگاه شنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز یکشنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ????ساعت ۷:۴۵ تا ۸ فنی و حرفه‌ای و کاردانش: ????ساعت ٨ تا ٨:٣٠  مراقبت از سلامت کودک پودمان۲،  رشته  تربیت کودک - پایه ۱۰ - شاخه  فنی و حرفه‌ای ????ساعت ٨:٣٠ تا ٩ کاربرد فناوری نوین پودمان ۲،  پایه ۱۱ - مشترک تمامی رشته‌ها - شاخه فنی و حرفه ای و کار و دانش  ????ساعت ۹ تا ۹:۳۰ تهیه و تنظیم صورت‌های مالی پودمان ۲،  پایه ۱۲ - رشته حسابداری - شاخه فنی و حرفه‌ای    ????ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ گلدوزی لباس بچه گانه،  پایه ۱۱ - رشته طراحی و دوخت - شاخه  فنی و حرفه‌ای  ????ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰  طراحی لباس بچه گانه، پایه۱۱ - رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه‌ای  ۶ پایه ابتدایی: ????ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی،  پایه اول ????ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰ فارسی و نگارش،  پایه دوم   ????ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰  فارسی و نگارش،  پایه سوم   ????ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ علوم تجربی و تفکر،  پایه چهارم ????ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی،  پایه پنجم   ????ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی،  پایه ششم ????ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان،  پیش دبستانی  ???? متوسطه اول: ????ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ ریاضی،  روابط بین پاره‌خط‌ها،  پایه هفتم  ????ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۵:۳۰ ریاضی،  پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری،  پایه هشتم  ????ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی،  توان صحیح، پایه نهم  ???? دوره آموزش مجازی متوسطه: ????ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠   رشد حرفه‌ای معلمان - درس پژوهی ???? متوسطه دوم: ???? ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:۰۰   زیست شناسی ۱،  پایه ۱۰،  رشته علوم تجربی  ???? ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠  شیمی ۳،  پایه ۱۲،  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک    ????ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ شیمی ۱،  پایه ۱۰،  علوم تجربی و ریاضی فیزیک   ????ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵ ریاضی ۳،  پایه ۱۲،  رشته علوم تجربی  ????ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ ریاضی ۱، پایه ۱۰،  رشته علوم تجربی  ............................... شبکه ۴: ????ساعت ۷:۳۰ درس جامعه شناسی ۳، پایه ۱۲، رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ????ساعت ۸ درس دین وزندگی۲، پایه ۱۱،  رشته ادبیات و علوم انسانی ????ساعت ۸:۳۰ درس دین و زندگی ۱، پایه ۱۰، رشته ادبیات و علوم انسانی ????ساعت ۱۰:۱۵ درس فلسفه ۲، پایه ۱۲، رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ????ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی۳، پایه ۱۲، مشترک تمام رشته‌ها ????ساعت ۱۱:۱۵ درس فارسی ۱، پایه ۱۰، مشترک تمامی رشته‌ها ????ساعت ۱۱:۴۵ درس فارسی ۱، پایه ۱۰، مشترک تمامی رشته‌ها ????ساعت ۱۲:۱۵ درس هندسه ۱، پایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک ????ساعت ۱۲:۴۵ درس آمار و احتمال، پایه ۱۱، رشته ریاضی فیزیک ????ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه ۱، پایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک ............................... شبکه قرآن و معارف اسلامی: ????ساعت ۱۱ درس آموزش قرآن سوم دبستان ????ساعت ۱۱:۳۰ درس هدیه‌های آسمانی دوم دبستان ????ساعت ۱۵ دین و زندگی ۳،  رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری  ????ساعت ۱۵:۳۰  پیام‌های آسمانی پایه هفتم  مقطع  اول متوسطه