تعمیر تلویزیون ال جیانواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسیگیت کنترل تردددستگاه تقطیر و عرق گیری ، گلاب …

برنامه‌های درسی دوشنبه ۵ آبان مدرسه تلویزیونی
به گزارش شب یکشنبه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزدوشنبه ۵ آبان ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش: ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨  تا ٨: ٣٠طراحی با تکنیک مداد رشته گرافیک پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩ طراحی دوخت لباس بچه گانه رشته طراحی و دوخت پایه ۱۱ شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۹تا۹:۳۰ کارگاه خوشنویسی جلسه سوم رشته گرافیک پایه ۱۰ شاخه  فنی و حرفه ای ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵ فیزیک اندازه گیری شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ریاضی رابطه بین کمیت ها  پایه۱۱ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش  پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰تا ١١علوم تجربی و تفکر پایه اول ساعت ١١ تا۱۱:۳۰بازی و ریاضی پایه دوم ساعت۱۱:۳۰تا ۱۲بازی و ریاضی پایه سوم ساعت۱۲تا۱۲:۳۰فارسی و نگارش پایه چهارم ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳بازی و ریاضی پایه پنجم  ساعت۱۳تا۱۳:۳۰بازی و ریاضی پایه ششم ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی متوسطه اول: ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵ مطالعات اجتماعی درس ۶بیمه و مقابله با حوادث پایه هفتم ساعت۱۵تا۱۵:۳۰مطالعات اجتماعی درس۶قوه قضائیه ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶مطالعات اجتماعی درس ۵پراکندگی زیست بوم های جهان پایه نهم  دوره آموزش مجازی متوسطه : ساعت ١۶تا ١۶:٣٠آموزش مجازی آسیب شناسی در فضای وب متوسطه دوم  : ساعت ١۶:٣٠ تا١٧عربی و زبان قرآنی یک  پایه ۱۰ علوم تجربی و ریاضی فیزیک   ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠عربی و زبان قرآنی دو پایه ۱۱ علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸ عربی و زبان قرآنی سه پایه ۱۲ علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ۲۰تا۲۰:۲۵ ریاضی  درس هندسه فصل دو پایه ۱۱ رشته تجربی ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ رریاضی درس مثلثات فصل دو پایه ۱۱رشته تجربی شبکه چهار: ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۸درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی. ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها. ساعت۱۰:۴۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها. ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲مشترک تمامی رشته ها. ساعت۱۱:۴۵درس سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها. ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی. ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک. ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک تمام رشته ها. شبکه قرآن ومعارف اسلامی: ساعت۱۱درس هدیه آسمانی پایه سوم ابتدایی ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه دوم ابتدایی. ساعت۱۵درس دین وزندگی۱پایه۱۰رشته ریاضی و تجربی. ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۱و۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۶درس تحلیل فرهنگی پایه ۱۱رشته علوم ومعارف . ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قران۸متوسطه دوره اول.