اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

AFC: دبل طارمی تنها جرقه درخشان تیم ملی در آغاز ماجراجویی