نیروی خدماتی و کمک انباردارتعمیر پرینتر در محلکاغذ سیلیکون - وینیل - روزرنگ - …تعمیر تلویزیون ال جی

مرکز بستری درمانی مهمترین طرح افتتاحی سال ۹۹میناب بود
مجید سلحشور روزجمعه با اعلام این خبر به رسانه‌ها افزود: آبیاری تحت فشار در دشت شمالی میناب با دستور رییس جمهوری و بهره برداری از طرح آبرسانی به روستاها  با دستور وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانسی سال گذشته افتتاح شد. وی بیان داشت: مسکن با ۱۵۵ واحد مسکن با هزینه ۸۰ میلیارد ریال، اوقاف به تعداد ۱۹واحد تجاری با هزینه ۱۰۰ میلیارد  ریال، توسعه وخدمات شهری به تعداد ۱۹ پروژه با  هزینه ۲۳۰ میلیارد ریال و توسعه و خدمات روستایی تعداد۲۳ پروژه با هزینه‌ ۸۰ میلیارد ریال در سال گذشته افتتاح شد. فرماندار میناب یادآورشد: کشاورزی، منابع طبیعی و شیلات به تعداد ۳۴ پروژه با هزینه هزار و ۲۰ میلیارد ریال، آموزش عمومی به تعداد ۲۶ مدرسه با هزینه ۵۲۰ میلیارد ریال، انرژی با ۱۲ پروژه و هزینه ۲۲۰ میلیارد ریال و ورزش با سه پروژه با هزینه ۳۰ میلیارد ریال سال ۹۹ به بهره برداری رسید. سلحشور ادامه داد: منابع آب با سه پروژه و ۱۶۰ میلیارد ریال، بهداشت و درمان چهار پروژه با هزینه ۴۷۰ میلیارد ریال، صنعت، معدن و تجارت و شهرک های صنعتی۱۱ پروژه با هزینه ۲۷۰ میلیارد ریال و  بخش حمل ونقل با مشارکت دهیاری با ۹پروژه و هزینه ۱۴۰ میلیارد ریال سال گذشته تقدیم مردم میناب شد.