بهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی …صندلی همایش با صفحه آموزشی رض کو …تعمیر تلویزیون ال جیحمل و نقل زمینی شهرستان بار تهران

روحانی: شرکت‌های دانش بنیان در هفت سال گذشته ۱۰۰ برابر شده است