نظریه کارشناسی رسمی - قیمت ملک …آنزیم ترانس گلوتامیناز TG ، تی …صندلی برقی لکسوس لندکروز پرادو …مشخصات تیرچه پیش تنیده bpico

آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی ۲۴ مهر برگزار می‌شود
به گزارش روز دوشنبه سازمان سنجش و آموزش پزشکی کشور، در این اطلاعیه در خصوص برگزاری آزمون استخدامی مذکور آمده است: در برخی از شهرستان های با جمعیت کمتر، تعداد داوطلبان بیش از انتظار بوده است و ضروری است برای این شهرستان ها، حوزه امتحانی تعیین شود در نتیجه «امکان ویرایش برای تغییر حوزه امتحانی» برای داوطلبان فراهم شود. این اطلاعیه می افزاید: امکان ویرایش تغییر حوزه امتحانی با توجه به تعداد زیاد ثبت نام کنندگان و تعدد رشته های شغلی و ضرورت رعایت دستورالعمل های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا برای برگزاری آزمون و تعداد بیش از انتظار داوطلبان برخی شهرستان ها ایجاد شد. در ادامه آمده است: با موافقت اداره کل منابع انسانی وزارت متبوع، زمان برگزاری آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی در «روز ۲۴ مهرماه در دو نوبت صبح و عصر» اعلام می شود. همچنین به منظور افزایش حوزه های جدید و ویرایش « حوزه امتحانی»، تاریخ ویرایش جدید متعاقباً اعلام خواهد شد.  در این اطلاعیه تاکید شده است: این ویرایش برای «تغییر حوزه محل آزمون» بوده و شامل تغییر رشته- محل شغلی داوطلبان و ثبت نام جدید نخواهد شد.  تعداد ثبت نام کنندگان آزمون استخدام قراردادکار معین دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ۴۳۳۷۰ نفر  است.