به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، وی در جلسه علنی مجلس که برای بررسی لایحه بودجه تشکیل شد، افزود: دولت جدید پیش از گرفتن رای اعتماد به لحاظ قانونی نمی تواند لایحه بودجه را که دولت مستعفی قبلی تدوین و به مجلس ارایه کرده، تحویل بگیرد و اصلاح کند. از این رو در راه تصویب آن هم مانع تراشی نمی کند و امر را به نمایندگان مجلس واگذار می نماید. «نبیه بری» رهبر جنبش شیعی امل و رییس مجلس هم گفت: قانون گذاری حق مسلم مجلس است و شرایط لبنان، استثنایی است و دولت جدید چهار ماه فرصت دارد خود را اثبات و به جلو حرکت کند و اعتماد مردم و جامعه جهانی را به دست آورد. «جمیل السید» یکی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی گفت: لبنان در یک حالت هرج و مرج به سر می برد و اگر این مجلس و دولت هایی که از آن رای اعتماد گرفتند درد مردم را حس و درمان می کردند و محاسبه و نظارتی بر عملکرد مقام ها و مسوولان بود ما اکنون این وضع بحرانی نداشتیم. نخستین جلسه مجلس ۱۲۸ نفری لبنان امروز با ۶۵ نماینده به حد نصاب رسید و تشکیل شد و معترضان که در خیابان های منتهی به ساختمان آن تجمع کرده بودند کوشیدند مانع ورود شماری از نمایندگان به مجلس شوند اما نیروهای نظامی و انتظامی با پرتاب گاز اشک آور آنان را پراکنده کردند. جوانان معترض به طرف نظامیان سنگ پرتاب و برخی از راه های اطراف مجلس را مسدود کردند و نیروهایی ضد شورش با شلیک گلوله های پلاستیکی و مشقی ، ۸ تن از آنان را زخمی کردند. سازمان صلیب سرخ لبنان اعلان کرد که نیروهای این سازمان ۸ تن از زخمی ها را به بیمارستان های بیروت منتقل و ۲۰ نفر را سر پایی درمان کردند. در جریان درگیری معترضان با نیروهای پلیس در مرکز بیروت ظرف دو هفته گذشته صدها تن از دو طرف زخمی و دهها تن از معترضان بازداشت شدند.