تعمیر پرینتر در محلپرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …دستگاه جرمگیری و شستشوی دندان FC169اتوبارباربری تهران با1786(بدون …

۱۰۴ شاخص و زیرشاخص برای رتبه‌بندی جدید دانشگاه‌ها تعیین شد
محمد جواد دهقانی در نشست مجازی روز یک شنبه روسای دانشگاه ها، گزارش رتبه بندی دانشگاه های دولتی و موسسات پژوهشی را ارائه کرد و با اشاره به معیارهای جدید رتبه بندی مراکز آموزش عالی گفت: در رتبه بندی جدید در سال ۹۹ معیارهای کلی درارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در ۶ حوزه آموزش (با وزن ۳۰ درصد)، پژوهش (با وزن ۲۵ درصد)، فنآوری و نوآوری (با وزن ۲۰ درصد)، بین المللی سازی (با وزن ۱۰ درصد)، اثرگذاری اقتصادی (با وزن ۱۰ درصد) و خدمات اجتماعی، زیر ساخت و تسهیلات (با وزن ۵ درصد) است. به گزارش وزارت علوم، وی در این نشست که وزیر علوم تحقیقات و فناوری و روسای پژوهشگاه ها و مراکز علمی حضور داشتند اضافه کرد: هر کدام از این معیارهای اصلی، به تعدادی شاخص اصلی و زیر شاخص تقسیم می‌شوند که عملکرد دانشگاه در هر یک از آنها به صورت جداگانه ارزیابی می‌شود. تعداد شاخص‌های به کار گرفته شده در رتبه بندی جدید ۱۰۴ شاخص و زیرشاخص است که در جدول زیر بر اساس هر معیار اصلی نشان داده شده است: دهقانی گفت: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC) از اواخر سال ۹۸ با ابلاغ رسمی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فنآوری عملاً ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور را با شاخص‌ها و معیارهای مصوب کارگروه تخصصی رتبه‌بندی در وزارت علوم آغاز کرد. وی افزود: هرچند در طول ۱۰ سال گذشته رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور توسط گروه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام انجام میشد ولی در سال ۹۹ رتبه بندی و ارزیابی دانشگاه های دولتی با نظارت وزارت علوم با معیارها و شاخص‌های جدید و نیز روش شناسی کاملاً متفاوت نسبت به قبل و نیز با هماهنگی و نظارت کامل کارگروه تخصصی رتبه بندی در وزرات عتف توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC ) انجام گرفت . دهقانی در ادامه گفت: درتهیه مدل رتبه بندی و معیارها و شاخص ها، دو هدف اصلی مورد توجه قرار گرفته بود. هدف اول تاکید به اسناد بالا دستی نظیر نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلان علم و فنآوری، ضرورت توجه و تاکید بر تمام ابعاد توسعه علمی و ماموریت های چند جانبه دانشگاه ها به خصوص تاکید به نقش و حضور دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور در جامعه، اثر گذاری اقتصادی و اجتماعی، توجه به مهارت افزایی و کار آفرینی، توسعه و گسترش شرکت های دانش بنیان و اشتغال‌زایی، بین المللی سازی آموزش عالی و مشارکت های بین المللی در آموزش و پژوهش، تاکید به ترویج فرهنگ شاگرد پروی و مسایل فرهنگی و اسلامی و حضور پر رنگ اساتید و دانشجویان در کرسی‌های نظریه پردازی و غیره بود. وی افزود: هدف دوم توجه نقش و جایگاه دانشگاه ها در عرصه های بین المللی و حضور آنها در رتبه بندی های بین المللی و تلاش برای تطابق داشتن این جایگاه در مقایسه با نقش آفرینی دانشگاه ها در هدف مورد نظر اول بود.