ثبت شرکت و برند صداقت خدمات طراحی و سئو سایت دارکوبساخت و تعمیر انواع تابلو نئون گازی …شنوایی سنجی کودکان - شنوایی سنجی …

مطالبات سال ۹۹ موسسات خصوصی و غیردولتی پرداخت شد
به گزارش روز سه شنبه ایرنا حسین رنجبران در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت گفت: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با سازمان هدفمندی یارانه ها و وجوه دریافتی از محل اعتبارات سال ۱۴۰۰، کلیه مطالبات سال ۹۹ موسسات خصوصی، خیریه و غیردولتی اعم از پزشکان، دندانپزشکان، پاراکلینیک، فیزیوتراپی، موسسات سنگ شکن، دیالیز و...تسویه شد، لذا در حال حاضر هیچ موسسه غیردولتی درحوزه سرپایی و بستری مطالبه ای در سال ۹۹ از سازمان بیمه سلامت ندارد.   وی افزود: همچنین مطالبات موسسات دولتی دانشگاهی تا پایان آذرماه تسویه شده و تخصیص بابت تسویه مطالبات دی ماه دانشگاه ها صادرشده است، از سوی دیگر پرداخت به دانشگاه های پیشرو در پروژه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک یک تا دو ماه جلوتراز سایر دانشگاه ها صورت می گیرد. درضمن تا چند روز آینده پرداخت بخشی ازمطالبات بهمن ماه موسسات دولتی دانشگاهی نیز انجام خواهد شد. رنجبران با اشاره به اینکه علی الحساب مطالبات در بخش نظام ارجاع برای فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ پرداخت شده است، اظهار داشت: پرداخت مطالبات خسارات متفرقه تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۰، پزشک خانواده شهری تسویه برای سال ۹۹ و ۸۰ درصد علی الحساب فروردین و اردیبهشت سال جاری انجام شده است؛ همچنین علی الحساب خرداد نیز برای پزشکان خانواده شهری صادر شده و تسویه مطالبات نظام ارجاع روستاییان برای سال ۹۹ صورت گرفته است.  معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: ضمن اینکه ۸۰ درصد علی الحساب فروردین و اردیبهشت نظام ارجاع روستاییان برای سال جاری نیز پرداخت شده است، ازسوی دیگر تخصیص علی الحساب ۸۰ درصد خرداد ماه نیز صادر شده است.   معاون برنامه ریزی، مدیریت وتوسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران، با بیان اینکه تخصیص نسخ الکترونیک، تا اردیبهشت ماه صادر شده و پرداخت نسخ الکترونیک خردادماه نیز تا دهم تیرماه انجام خواهد شد، تاکید کرد: همچنین تخصیص علی الحساب خردادماه سطح یک روستاییان و پزشکان خانواده دو استان فارس و مازندران نیز صادر شده است. رنجبران افزود: بیمه سلامت ۲ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال در قالب تامین زیرساخت ۳۲ دانشگاه پرداخت کرده  تا دانشگاه ها بتوانند در بحث نسخه نویسی الکترونیکی اقدامات مناسب را انجام دهند، نکته مهم دیگر پرداختی ها به کارکنان دربحث آموزش نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی تحت عنوان هزینه های بالاسری است؛ لذا اقدامات مناسبی دراین زمینه صورت گرفته و با پیگیری های لازم بدون تردید حق افرادی که در این راستا تلاش کردند تضییع نخواهد شد.