انتشار شناسنامه کنکور ۱۴۰۰/جزئیات پذیرش و ظرفیت‌ها
به گزارش روز یکشنبه خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، این شناسنامه روی سایت سازمان سنجش کشور با عنوان «شناسنامه آزمون سراسری سال ۱۴۰۰» به آدرس file:///C:/Users/۱۸۳۴۰۲/Downloads/Sar۱۴۰۰-shenasnameh۴.pdf بارگذاری شده است. این شناسنامه شامل اطلاعاتی همچون زمانبندی مراحل برگزاری آزمون سراسری، زمان انتشار کارنامه نهایی داوطبان (پنجشنبه هشتم مهر ماه)، تعداد ثبت نام کنندگان، تعداد داوطلبان، تعداد داوطلبان حاضر در جلسه آزمون، تعداد مجازین به انتخاب رشته، تعداد داوطلب انتخاب رشته های با آزمون و تعداد ثبت نامی و انتخاب رشته کننده در پذیرش‌های مختلف همچون پذیرش با سوابق تحصیلی است. همچنین در این شناسنامه اطلاعات مربوط به تعداد مجازین به انتخاب در هر گروه امتحانی (علوم، ریاضی و فنی، گروه علوم تجربی، گروه علوم انسانی، گروه هنر و گروه زبان های خارجی)، تعداد ظرفیت پذیرش با آزمون (با احتساب ۴ رشته دانشگاه آزاد اسلامی)، تعداد ظرفیت پذیرش با سوابق تحصیلی - بدون احتساب ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، تعداد پذیرفته شده نهایی در هر گروه امتحانی در پذیریش با آزمون (با احتساب ۴ رشته دانشگاه آزاد اسلامی)، تعداد پذیرفته شدگان نهایی در هر گروه امتحانی در پذیرش رشته های با سوابق تحصیلی، تعداد پذیرفته شده نهایی (با احتساب ۴ رشته دانشگاه آزاد اسلامی) و زمان انتشار کارنامه نهایی داوطلبان آزمون سراسری بارگذاری شده است.