لیگ برتر بسکتبال زنان؛ اکسون برنده شهرآورد پایتخت

لیگ برتر بسکتبال زنان؛ اکسون برنده شهرآورد پایتخت