تشییع پیکر جانباز مدافع حرم در تبریز

تشییع پیکر جانباز مدافع حرم در تبریز