مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در …کنافطراحی و بهینه سازی وبسایت

تصویب و ابلاغ طرح کلان و ملی توسعه فناوری ۵G برای اجرا
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر مهدی فسنقری در توضیح این خبر گفت: طرح ملی توسعه فناوری ۵G به‌عنوان تنها طرح کلان پژوهشگاه تا پایان برنامه توسعه ششم کشور، دوازدهم اسفند ۹۸ در پی ابلاغ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصویب شد. وی افزود: این طرح بنا بر احکام برنامه ششم توسعه و با توجه به نیاز جدی و روزافزون کشور به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی و خدمات مربوطه، متناسب با روند توسعه شبکه‌های آینده در جهان و در ارتباط با ارتقای جایگاه علمی، فناوری و بین‌المللی و پیشرفت اقتصادی کشور با تکیه بر توانمندی داخلی، تعریف و در دو فاز، تا پایان سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، تصویب شده است.   «مهدی فسنقری» با حکم «وحید یزدانیان» رییس پژوهشگاه به‌عنوان مجری این طرح کلان منصوب شده است. بر اساس این گزارش، با این تصمیم، از این پس کلیه طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشگاه ICT ذیل طرح کلان ۵G تصویب و اجرا خواهند شد. کارگروهی هم  با مشارکت کلیه پژوهشکده‌های پژوهشگاه تشکیل خواهد شد تا طرح‌ها، پروژه‌ها و اقدامات ذیل این طرح کلان را تدوین و پس از تصویب در شورای پژوهشی به‌صورت یکپارچه راهبری کنند.