کنکور باری بر دوش آموزش و پرورش است
به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت آموزش‌ و پرورش، علیرضا کمرئی افزود: آموزش‌و پرورش با تغییرات کنکور موافق بوده و در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی حضوری فعال داشته است. این وزارتخانه بر ١٢ ماده‌ای که در پیش‌نویس نهایی تغییرات کنکور مطرح شد، موافقت کرده است. البته نباید انتظار داشته باشیم که با این تغییر همه آسیب‌های کنکور رفع شود. کمرئی با اشاره به اینکه مطالبه مردم درباره کنکور بر اساس آنچه در جامعه می‌بینند و روی آن تبلیغ می‌شود، شکل‌گرفته است، تصریح کرد: مصوبه سال ٩٢ و اصلاحیه‌ سال ٩۵ را داریم که بر اساس آن قانون، با تسری امتحانات نهایی، سهم سوابق تحصیلی افزایش یابد. البته اضافه کردن امتحانات نهایی به دهم و یازدهم فشار مضاعفی به دانش آموزان وارد می‌کرد و اجرای آن با دشواری‌هایی روبرو بود، بنابراین عملیاتی نشد. وی گفت: آموزش‌ و پرورش با کنکور فعلی مشکل دارد زیرا کنکور پیشرفت تحصیلی را اندازه‌گیری نمی‌کند. با کنکور، اهداف نظام آموزشی آسیب می‌بیند و در این آزمون سنجیده نمی‌شود، بنابراین همین موضوع کافی است تا تغییرات در کنکور اعمال شود و نقش سوابق تحصیلی در پذیرش داوطلبان افزایش یابد. معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش یکی از اشتباهات در تحلیل‌های مربوط به کنکور را این موضوع دانست که همه اجزا و ویژگی‌های آموزش‌وپرورش و آموزش عالی را یکسان می‌بینیم درحالی‌که تحصیل در آموزش‌ و پرورش یک حق اما تحصیل در آموزش عالی یک امتیاز است بنابراین اهداف آموزش‌و پرورش باید از این منظر تحلیل شود. کمرئی در مورد تفاوت آزمون‌ ها نیز توضیح داد:‌ آزمون‌های آموزش‌ و پرورش ملاک محور است و آزمون‌های سازمان سنجش هنجار محور، آزمون‌های سنجش هر چه دشوارتر دارای تفکیک‌پذیری بهتر خواهد بود و به همین دلیل است که گاهی زمینه نارضایتی داوطلبان را پدید آورده است. وی گفت: نظام تربیتی کشور ۶ ساحت  را برای نظام آموزش‌ و پرورش در نظر گرفته است تا انسانی تمام‌ساحتی را تربیت کند، اگر این موضوع تاکنون محقق نشده و در مواردی ضعف وجود دارد، باید آن را برطرف کنیم، نباید اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی قربانی شرایط شود، در حالی که آزمون‌های سازمان سنجش صرفاً ساحت علمی را آن‌هم به‌صورت ناقص می‌سنجد و استعداد دیگر دانش آموزان را مدنظر قرار نمی‌دهد.