رشد ۱۹.۶ درصدی سرمایه گذاری در چین
به گزارش روز شنبه ایرنا از گلوبال تایمز، داده ها نشان می دهد در این مدت حجم استفاده واقعی از سرمایه خارجی در سراسر چین ۸۵۹.۵۱ میلیارد یوان بوده است. بر اساس این گزارش، از لحاظ صنایع، استفاده واقعی از سرمایه خارجی در صنعت خدمات ۶۸۵.۳۲ میلیارد یوان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۲۲.۵ درصد افزایش داشت. گزارش می افزاید: حجم استفاده واقعی از سرمایه خارجی در صنعت فناوری پیشرفته ۲۹.۱ درصد رشد کرده و در این میان، صنعت خدمات با تکنولوژی بالا و صنعت تولید با فناوری پیشرفته به ترتیب ۳۳.۴ و ۱۵.۲ درصد افزایش یافته است. از نظر منبع، سرمایه گذاری واقعی در کشورهای مسیر «کمربند و جاده» و «آسه آن» به ترتیب ۳۱.۹  و ۳۱.۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. از نظر توزیع منطقه ای هم استفاده واقعی از سرمایه خارجی در مناطق شرقی ۱۹.۸ درصد، مرکزی ۲۹ درصد و مناطق غربی چین ۴.۱ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.