برس صنعتیدعوت به همکاری(فروش دیجیتالی)لیست قیمت تیرچه پیش تنیدهفرچه غلطکی

آزمایشگاه‌های پزشکی از تبلیغ و پذیرش مستقیم مراجعه‌کنندگان خودداری کنند
به گزارش وزارت بهداشت، قاسم جان بابایی روز یکشنبه نحوه خدمات رسانی آزمایشگاه‌های پزشکی کشور در دوران کرونا افزود: فضای انتظار آزمایشگاه‌های پزشکی یکی از محل‌های تجمع مراجعه‌کنندگان، از جمله بیماران و ناقلان احتمالی کووید ۱۹ است. مدیریت آزمایشگاه باید ضمن رعایت کلیه دستورات مرتبط با آلودگی زدایی و پیشگیری از انتقال ویروس در محیط کار کارکنان، ترتیبی اتخاذ کند که فاصله گذاری فیزیکی در آزمایشگاه رعایت شده و با به حداقل رساندن تراکم مراجعه‌کنندگان و تامین تهویه مناسب، از انتقال ویروس در صف انتظار بیماران پیشگیری شود. وی بیان کرد: آزمایشگاه‌های پزشکی بدون اخذ تاییدیه تضمین کیفیت و ایمنی زیستی برای آزمایش‌های اختصاصی کووید ۱۹ از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجاز به پذیرش و انجام آزمایش‌های اختصاصی مربوط به این بیماری نیستند. جان بابایی گفت: تجویز آزمایش‌های اختصاصی کووید ۱۹ مانند آزمایش تشخیص مولکولی و سرولوژی و تفسیر آنها باید با توجه به سوابق و علائم بالینی انجام شود. این فعالیت در صلاحیت پزشکانی است که از دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت بهداشت مطلع بوده و آنها را اجرا می‌کنند. معاون وزیر بهداشت اظهار کرد: همه آزمایشگاه‌های پزشکی که مجوز تشخیص مولکولی بیماری کووید ۱۹ را دریافت کرده‌اند، ملزم به گزارش روزانه آمار آزمایش‌های انجام شده و موارد مثبت به دانشگاه علوم پزشکی تحت پوشش هستند. بیماران و مراجعه‌کنندگانی که از خدمات آزمایشگاه‌های پزشکی و عدم رعایت استانداردها و تعرفه‌های مصوب ناراضی هستند، می‌توانند شکایت خود را به معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی منعکس کرده یا از طریق شماره ۱۹۰ به وزارت بهداشت گزارش کنند.