مکانیک سیار باطری ساز سیار امداد …بهترین آموزشگاه زبان آلمانیساخت سوله وسالن و اتاق ایزوله با …قفسه فروشگاهی سبد دستی میز چک اوت …

افزایش ۳ میلیاردی بودجه خدمات توانبخشی دانش آموزان استثنایی
جواد حسینی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش درباره اختصاص سرانه سالانه برای دانش آموزان استثنایی و اقدامات خدماتی برای آنها اظهار داشت: سرانه آموزشی بر اساس محاسبات سطحی برای هر دانش‌آموز، چهار میلیون تومان در نظر گرفته شده است که البته با احتساب زمین و فضای آموزشی این رقم بسیار بیشتر هم می‌شود. وی با بیان اینکه سرانه در نظر گرفته شده برای دانش آموزان عادی به دانش‌آموزان استثنایی هم تعلق می‌گیرد، افزود: سازمان آموزش و پرورش استثنایی یک سازمان مستقل است که از سال ۱۳۷۰ با قوانین مجزا، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و از این رو دارای ردیف بودجه مستقل نیز هست. معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: سازمان آموزش و پرورش استثنایی از ردیف بودجه مستقل، هزینه‌های مربوط به آموزش و خدمات دانش‌آموزان را پرداخت می‌کند. به طور مثال سال گذشته ۴۰ میلیارد تومان بودجه به موضوع ایاب و ذهاب دانش‌آموزان اختصاص یافت. حسینی یادآور شد: در سال گذشته بیش از چهار میلیارد تومان اعتبار برای بخش حمایتی توانبخشی دانش‌آموزان که در قالب مشاوره ای، توانبخشی و خدمات تخصصی توانبخشی ارائه می شود، اختصاص داده شد. وی تعداد مراکز مشاوره برای دانش آموزان استثنایی را ۲۸ مرکز برشمرد که یک مرکز نیز مربوط به خدمات تخصصی است و ۸۵۰ نیروی توانبخش در مدارس خدمات آن را ارائه می‌دهند. رییس سازمان آموزش و پرروش استثنایی در خصوص بسته‌های حمایتی توانبخشی گفت: سال گذشته ۱۶ قلم  و امسال ۱۷ قلم وسایل خدماتی مانند سمعک، ویلچر و خدمات دندانپزشکی به دانش آموزان ارائه شد.