نتایج لیگ تیراندازی با کمان زنان و مردان اعلام شد

نتایج لیگ تیراندازی با کمان زنان و مردان اعلام شد
به گزارش ایرنا، هفته سوم و چهارم لیگ کامپوند بانوان و هفته پنجم و ششم لیگ کامپوند و ریکرو مردان به پایان رسید. بر این اساس در کامپوند بانوان این نتایج به دست آمد: هفته سوم سهند تبریز ۱ - ۴ مس کرمان آکادمی راد ۵ - ۰ هیات استان مرکزی هیات استان فارس صفر- ۵ هیلان هفته چهارم سهند تبریز ۵ - ۰ هیات استان مرکزی مس کرمان ۵ - ۰ ایران آرچرز آکادمی راد ۴ - ۱هیلان در کامپوند آقایان نیز نتایج رقابت ها به این شرح اعلام شد: هفته پنجم هیات استان مرکزی ۳ - ۲ هیات استان کرمان آکادمی راد ۴ - ۱ سهند تبریز آلفا ۴ - ۱ هیات استان قزوین ناجا ۳ - ۲ سپاهان نفت امیدیه ۰ - ۵ مرال هفته ششم هیات استان مرکزی ۲ - ۳ سهند تبریز هیات استان کرمان ۵ - ۰ هیات استان قزوین آکادمی راد ۵ - ۰ سپاهان آلفا ۵ - ۰ هیلان ناجا ۴ - ۱ مرال ریکرو آقایان: هفته پنجم آکادمی استعدادیابی تبریز ۱ - ۴ دانشگاه آزاد اسلامی ناجا ۴ - ۱ تیرانا سپاهان ۴ - ۱ هیات استان مرکزی سهند تبریز ۳ - ۲ کارن آرچری شرکت سبلان پارچه اردبیل ۱ - ۴ انجمن اوتیسم ایران کشت و صنعت پارس مغان۳ - ۲ نفت امیدیه هفته ششم آکادمی استعدادیابی تبریز ۴ - ۱ تیرانا دانشگاه آزاد اسلامی ۴ - ۱ هیات استان مرکزی ناجا ۵ - ۰ کارن آرچری سپاهان ۱ - ۴ آکادمی راد سهند تبریز ۳ - ۲ انجمن اوتیسم ایران شرکت سبلان پارچه اردبیل ۲ - ۳ کشت و صنعت پارس مغان