«کریم احمد اسعدخان» امروز (چهارشنبه) در دیدار با سفیر ایران در بغداد با بیان اینکه جمهوری اسلامی و عراق به عنوان دو کشور اصلی کانون شیعیان جهان، آماج اقدام های تروریستی داعش بوده اند، خواهان شناسایی و پیگرد قضایی آمران و عاملان جنایت های تروریستی شد. وی افزود: افراد زیر نظارت ما در همکاری با مراجع قانونی عراق در حال جمع آوری اسناد و مدارک مرتبط با جنایت های داعش در این کشور است. اسعدخان با ابراز علاقه مندی برای سفر و دیدار با مقام های ایران و بهره گیری از تجربه های تهران در زمینه مبارزه با تروریسم و مقابله با داعش اضافه کرد: متاسفانه یکی از شخصیت هایی که مشتاق دیدار با وی بودم، حاج "قاسم سلیمانی" بود که دیگر در میان ما نیست. وی با اعلام اینکه قوانین مربوط به پناهندگی و رواداری دینی بیش از دو هزار و پانصد سال پیش در منشور کوروش درج شده، این قوانین را زاییده غرب ندانست. سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد نیز در این دیدار با تبیین جایگاه و نقش مرجعیت شیعی عراق، به ویژه آیت الله "سید علی سیستانی" در حمایت معنوی و فکری از داوطلبان مبارزه با داعش، آثار این رهیافت را مختص به حوزه نظری ندانست و آن را در میادین مبارزه و جهاد علیه تروریستها و شکل گیری "الحشدالشعبی" عراق بر بنیاد مرجعیت دینی برشمرد. «ایرج مسجدی» در ادامه با تقبییح اقدام جنایتکارانه آمریکا در ترور و به شهادت رساندن سرداران سپهبد سلیمانی و "ابومهدی المهندس"، تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران خواهان تداوم صلح و امنیت است و رویکرد آمریکا با سیاق کنونی به جز ایجاد بحران و ناامنی در منطقه، نتیجه دیگری نخواهد داشت.