اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جوان ایرانی که با پشتکار به جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا راه یافت