اموزشگاه زبان روسی شرق تهرانآموزش مکالمه زبان ترکی استانبولیلوازم يدكي مزدادعوت به همکاری در شرکت دانش بنیان

«کیا قدمی» زانویش را به تیغ جراحان سپرد
به گزارش ایرنا، «کیا قدمی» در مسابقات قهرمانی آسیا با مهار وزنه ۲۲۳ کیلوگرم در حرکت دوضرب توانست مدال برنز این دوره از مسابقات را در تاشکند ازبکستان از آن خود کند. مدالی که در حضور بزرگانی مانند روسلان نورالدینف و اکبر ژورایف به دست آمد. البته کسب این مدال برای قدمی بدون زحمت نبود بلکه به گواه خودش هنگام مهار وزنه ۲۲۳ کیلوگرم از ناحیه مینیسک دچار مشکل شده است.  وی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا این مصدومیت را جزیی دانست و جراحی آن را به خاطر راحتی تمرینات در آینده دانست و جراحی آن را نیز زمانبر قلمداد نکرد. به هنگام زدن وزنه ۲۲۶ کیلوگرم از ناحیه زانو دچار مصدومیت شدم و به نظرم مینیسک پایم دچار آسیب شده است. قدمکی به همراه تیم‌ملی مردان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا توانست به عنوان چهارم قاره‌کهن برسد. این مسابقات در تاشکند ازبکستان برگزار شد و یکی از گزینشی‌های المپیک توکیو به شمار رفت و سطح آن نیز طلایی بود.