آموزشگاه فنی حرفه ای دانش برترفروش پلی آمیدوینیل ، روزرنگ ، شیشه مات کن ، …تشک رویال خوابستان

نقش سیاستگزاران درایجاد زیرساخت امنیت غذایی مهم است
به گزارش خبرنگار دانشگاه وآموزش ایرنا،  سیدحسین گلدانساز روز دوشنبه در رویداد استارتاپ ویکند کشاورزی و سلامت هوشمند در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران افزود: امنیت غذایی یکی از پایه های اصلی امنیت ملی است، بارها این دو واژه را شنیده ایم، امیدواریم بحث امنیت غذایی در قالب سند باقی نماند. وی با اشاره به اینکه در سال ۹۹  بخش کشاورزی بر خلاف سایر بخش ها و حوزه ها رشد مثبت داشته است، متاسفانه حرکت  در این بخش در سطح کلان کشور به خوبی انجام نشده است افزود: ما در صدد هستیم با تمام وجود و قوا در این مسیر حرکت کرده و بستر سازی کنیم. وی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در کشور در خصوص کشاورزی و منابع طبیعی این است که سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور اهمیت بخش کشاورزی را درک نکرده اند یا این حوزه را قبول ندارند، مثل مجلس شورای اسلامی که  متاسفانه در دوره های گذشته کمیسیون کشاورزی مجلس ضعیف بوده است. گلدانساز  از مدیرانی که در سیاستگزاری کلان کشور فعالیت می کنند، خواست بخش کشاورزی را ببینند افزود: ما نیز در بخش آموزش نیز توجه نکرده ایم، توسعه کمی و بی رویه  در دانشگاه ها در جذب دانشجوی کشاورزی داشتیم. وی گفت: یکی از بهانه هایی که ما دست مسولان دادیم این است که دانشجویان سواد کمی دارند، این حرف قبول  اما در بخش کشاورزی باید دانشجویان این رشته تسهیلات دریافت کنند، رییس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  افزود: نکته دیگر این است که بسیاری از دانشجویان حوزه کشاورزی دختر هستند. گلدانساز اظهار داشت :  اگر دانشجویان بسیاری در کشوراشتغال ندارند برای اینکه ما به آنها توجه نکرده ایم، حمایت از کشاورزی با بخش های دیگر کشور فرق می کند، اکوسیستم کشاورزی با اکوسیستم های دیگر فرق می کند. وی ادامه داد: در کشاورزی با موجود زنده سروکار داریم، باید صبور باشیم به عنوان مثال بخش کشاوزری کشور هلند که به عنوان دومین صادر کننده مواد غذایی جهان است  برای تهیه بذر جدید خیار ۱۰ سال زمان صرف می کند، در صورتی که در ایران می خواهند به یکباره به نتیجه آخر برسند. وی بیان کرد: در بحث خشک سالی و کم آبی باید کار کنیم، دستیابی به محصول سالم ازمواردی است که باید به آن توجه کنیم و زدودن سموم و کود شیمیایی از محصولات کشاورزی را بایدبه عنوان یکی از مسایل اورژانسی کشاورزی در نظر بگیریم. وظیفه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران پژوهش نیست  رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نیز در رویداد استارتاپ ویکند کشاورزی وسلامت هوشمند گفت: وظیفه پارک نه پژوهش و نه نوآوری است بلکه پارک حمایت کننده است و یکی از موارد حمایت مالی است. عباس زارعی هنزکی افزود: شبکه فناوری از جمله پروژه های مهمی است که با مرکزیت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در حال انجام است تا ازهمه اساتید و دانشجویان برای خلق یک شبکه که بتواند به بخش های مختلف کمک کند بهره گیرد و در پارک فناوری دانشگاه تهران واقع شود. وی یادآور شد: در دهکده نوآوری کشاورزی هوشمند به مرکزیت پردیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز از محورهای اصلی توسعه پایدار ، بحث کشاورزی ، سلامت و امنیت غذایی است. وی گفت: در این رویداد طرح های حوزه کشاورزی و سلامت هوشمند ارزیابی و در نهایت تیم های منتخب وارد کسب وکار می شوند  و می توان از طرح ها در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی داشگاه تهران و ابوریحان  استفاده کرد.