طراحی آرم و لوگومکانیک سیار باطری ساز سیار امداد …شرکت معماری و طراحی دکوراسیون داخلی …تولید دستگیره کابینت

بازدید رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از ایرنا
«امیدعلی پارسا»، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، امروز (چهارشنبه) ضمن حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی با «محمدرضا نوروزپور» مدیرعامل این خبرگزاری دیدار کرد. پارسا همچنین از بخش‌های مختلف ایرنا شامل گروه اخبار صوتی، تصویری و اتاق خبر بازدید کرد و با خبرنگاران بخش‌های مختلف به گفت‌وگو پرداخت. به گزارش ایرنا، مهمترین راهبرد سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۹ «وصول با اصول» مالیات و «نظام مالیاتی هوشمند» است. سازمان امور مالیاتی برنامه دارد تا در سال جاری برای هوشمندسازی فرآیندهای خود، با بهره گیری از مدیرانی هوشمند، زمینه‌ساز مودیانی هوشمند شده و سیستم یکپارچه مودی‌محور را محقق سازد. این شیوه در نهایت، تمکین داوطلبانه مودیان و وصول کارا و عادلانه درآمدهای مالیاتی را در پی خواهد داشت. همچنین برنامه سازمان امور مالیاتی برای آینده نزدیک ضمن گذر از e.tax به i.tax، تبدیل نظام معماری یکپارچه متمرکز به نظام یکپارچه نیمه متمرکز مالیاتی است.