سالانه ۲ میلیارد تست در آزمایشگاه‌های کشور انجام می‌شود

سالانه ۲ میلیارد تست در آزمایشگاه‌های کشور انجام می‌شود
به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و سلامت ایرنا، غلامرضا حمزه لو روز چهارشنبه در یک نشست خبری که در محل انجمن برگزار شد، افزود: آزمایشگاه ها خدمات تشخیص، درمان و پیشگیری را به مردم ارائه می دهند و عدم توجه در هزینه های این قیمت ها با حذف ارز، موجب می شود مردم توان پرداخت این خدمات را نداشته باشند و باید سیاست گذاران توجه خاصی به این موضوع داشته باشند. وی اظهار داشت: بیش از ۸۰ درصد تعرفه های آزمایشگاهی توسط مردم پرداخت می شود و اگر این تعرفه ها با پوشش بیمه ای نباشد بار مالی برای مردم ایجاد می کند. حمزه لو تصریح کرد: در همه گیری کرونا بار مراجعات مردم به آزمایشگاه ها بسیار کاهش یافت و با افزایش هزینه ها، مردم هزینه در درمان را کم کرده اند و این باعث می شود سلامت جامعه به خطر بیافتد. عضو هیأت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران تصریح کرد: مراکز آزمایشگاهی و رادیولوژی وابسته به نرخ ارز هستند و ساختار این مراکز نسبت به خدمات درمانی متفاوت است و نیاز به توجه اساسی دارد. به گفته حمزه لو، اکنون در تهیه کیت های آزمایشگاهی محدودیت تامین داریم که می تواند آزمایشگاه ها را در ارائه خدمت به مردم دچار مشکل کند. وی تاکید کرد: آزمایشگاه ها ساختار پیچیده دارند و باید تجهیزات و کیت ها در این مراکز همواره مورد مصرف قرار گیرند تا مردم در ارائه خدمت دچار مشکل نشوند. سرانه سلامت افزایش یابد محمد صاحب الزمانی عضو هیأت مدیره انجمن علوم آزمایشگاهی کشور نیز در این زمینه گفت: اکنون سرانه سلام کشور حدود هشت درصد است و در سال‌های اخیر این سرانه نسبت به سایر سرانه های اقتصادی، اجتماعی و غیره خوب دیده نشده است. وی اظهار داشت: در کشورهای همسایه سرانه سلامت حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد و کشورهای در حال توسعه حدود ۲۵ درصد است از دولت می خواهیم در این زمینه راهکار اساسی اتخاذ کند. به گفته صاحب الزمانی، سرانه سلامت ارتباط مستقیمی با در آمد ناخالص ملی دارد و انتظار می رود سیاست گذاران توجه بیشتری به افزایش سرانه سلامت، تعیین نرخ واقعی آزمایشگاه ها کنند. ادامه دارد