تعلیق مجوز هفت شرکت هواپیمایی برای رعایت نکردن فاصله‌گذاری اجتماعی
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، سازمان هواپیمایی کشوری بدلیل توجه نکردن به هشدارهای این سازمان توسط تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر عدم رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی (۶۰درصدی ظرفیت هواپیما) در پروازهای داخلی و همچنین فروش بلیت بالاتر از سقف نرخی تعیین شده، اقدام به تعلیق مجوز برخی از مسیرهای پروازی شرکت‌های هواپیمایی متخلف کرده است. بر اساس اطلاعیه منتشر شده در این خصوص، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده درصورت تکرار تخلفات ذکر شده، نام شرکت‌های هواپیمایی مذکور اعلام عمومی شده و در جهت حفظ حقوق عامه به مراجع ذیربط معرفی خواهند شد. مسافران می توانند شکایت های خود را در خصوص موارد فوق الذکر به سازمان هواپیمایی کشوری جهت پیگیری ارسال یا در سایت سازمان ثبت کنند.