قیمت صندلی تاشو سینمایی رض کو …buy backlinksفروش سورس دایود . شارژ التراسل …اسکالپ در کرج (تتوی موی سر) البرز …

برنامه مدرسه تلویزیونی چهارشنبه ۵ آذر
به  گزارش عصر سه شنبه  وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز چهارشنبه ۵ آذر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش:  آموزش درس تربیت‌بدنی ????ساعت ۷:۴۵تا ۸ ????????فنی و حرفه ای و کاردانش : ????ساعت٨  تا ٨:٣٠  تاسیسات مکانیکی  پودمان یک   - پایه ۱۰ -شاخه  فنی و حرفه ای   ????ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی تخصصی پودمان یک- رشته طراحی و دوخت - پایه ۱۲ -شاخه فنی وحرفه ای  ????ساعت ۹تا۹:۳۰ کاربرد کورل -رشته گرافیک رایانه -پایه ۱۰ -شاخه  کاردانش    ????ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵    سیستم هیدرولیک ترمز -  پایه ۱۱  -  رشته مکانیک خودرو  - شاخه فنی و حرفه ای  ????ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰  تعمیر سیستم بالابر شیشه و برف پاک کن -پایه ۱۲- رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه ای              ???????????????????????? ۶پایه ابتدایی: ????ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠    بازی و ریاضی        پایه اول ????ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم تجربی و تفکر         پایه  دوم    ????ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰  فارسی و نگارش         پایه سوم   ????ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰   مطالعات و مهارت های اجتماعی          پایه چهارم ????ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰  بازی و ریاضی         پایه پنجم   ????ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰    بازی و ریاضی        پایه ششم ????ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان   پیش دبستانی  ???? ????متوسطه اول: ????ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ادبیات فارسی  - درس ۷ قسمت دوم      پایه هفتم  ????ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ ادبیات فارسی  - درس ۷ آداب نیکان  قسمت دوم پایه هشتم  ????ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی  - درس ۷ قسمت اول پایه نهم    ......‌......????????????     ...‌....       ????دوره آموزش مجازی متوسطه????ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :     مهارت های تربیتی - روایت پژوهی  ???? ????متوسطه دوم  :  ???? ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰   شیمی دو -  پایه ۱۱ -  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک       ???? ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠   شیمی سه   - پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی  و ریاضی فیزیک     ????ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ شیمی یک   - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک   ????ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵  ریاضی ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی  ????ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ فیزیک ۳ -پایه ۱۲- رشته علوم تجربی        ????چهارشنبه۵آذر????شبکه ۴ ????ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی. ????ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی. ????ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی. ????ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی. ????ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. ????ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی. ????ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک. ????ساعت۱۲:۱۵درس  فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک. ????ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک. ????ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک ???????? چهارشنبه  ۵ آذر????????شبکه قران ومعارف اسلامی. ......صبح ... ساعت۱۱ درس هدیه های آسمانی   پنجم  دبستان. ????ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن  پنجم  دبستان. ........عصر ... ????ساعت۱۵ آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول  ????ساعت۱۵:۳۰  دین و زندگی پایه دهم بخش قران رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری