پرویز اقبالی امروز یکشنبه در نشست علمی نقد کتاب درسی فارسی دوره اول ابتدایی اظهار داشت: یکی از مهم ترین مباحث رابطه بین متن و تصویر است، اروپایی ها از قرن ۱۷ در باره این موضوع نظریه پردازی کرده اند. وی افزود: حدود هفت نظریه درباره رابطه بین متن و تصویر وجود دارد. اولین نظریه در این حوزه را یک ادیب آلمانی نوشت که به نظریه طبقه بندی طبقه بندی شد. عضو هیات علمی دانشگاه شاهد ادامه داد: در نظریه طبقه بندی متن و تصویر متفاوت است. روایت گری و داستان پردازی صورت می گیرد و ادبیات به صورت زمانی پیش می رود، در واقع به صورت سلسله وار دنبال می شود و حالتی زنجیره ای دارد، اما تصویر حالتی مکانی دارد که با متن هماهنگ شود، بنابراین براساس این نظریه تصویر باید سلسله وار با متن پیش رود. اقبالی خاطر نشان کرد: نظریه قیاسی از دیگر نظریات ارتباط متن و تصویر در کتب است. این نظریه متن و تصویر را در ارتباط با هم نظر می گیرد. وی افزود: اقتباس به مثابه روح، اقتباس به مثابه حرکت هم در درون نظریه قیاسی قرار می گیرد. وی به نظریه هماهنگی و انحراف اشاره کرد و گفت: در این نظریه گفته می شود که تصویر باید با متن هماهنگ باشد. البته پس از سیطره مدرنیته انحراف تصویر از داستان نیز مورد توجه قرار گرفت. پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد، مهم ترین ضعف کتب درسی را مخاطب محور نبودن آن دانست و گفت: مخاطب محوری در تصاویر کتب درسی رعایت نمی شود. مخاطب محوری می گوید کتاب یا قصه تعریف می شود که مخاطب آن را هم باید شناخت و متناسب با شرایط مخاطب عنوان کرد. اقبالی گفت بزرگترین ایرادهای کتب درسی اجرایی است که در پنج حالت ساختاری، طراحی، نحوه ترکیب بندی فرم و رنگ و  تکنیک اجرا قرار می گیرد. وی همچنین در ادامه به رعایت نشدن مسائل مربوط به هویت در تصاویر کتب درسی اشاره کرد و افزود: در کشور ما سه هویت ایرانی، اسلامی، غربی وجود دارد که این سه در مواردی با هم متفاوت هستند. اقبالی ادامه داد: با توجه به اینکه در ساختار ملیت ایرانی با اسلامی هماهنگی وجود دارد، هویت ایرانی اسلامی را می توان منطبق بر هم دانست، اما از سوی دیگر در کشور غرب زدگی وجود دارد که ساختار آن را در سنت های خود نتوانسته ایم قبول کنیم. این استاد دانشگاه به نشانه های تصویری در هویت مانند پرچم، لباس و غیره اشاره کرد و گفت: در تصاویر کتب درسی نسبت به هویت های تصویری سهل انگاری و بی مهری شده است. اولین نشست علمی نقد کتاب‌های درسی فارسی دوره اول ابتدایی (پایه های اول، دوم و سوم) با هدف بهبود و ارتقای سطح کیفی کتاب های درسی امروز با حضور متخصصان و صاحب نظران، معلمان، مؤلفان و کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت در سالن اجتماعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار شد.