«حاکم الزاملی» یکی از رهبران برجسته جریان صدر در گفت و گو با پایگاه خبری بغداد الیوم گفته که جریان صدر می‌تواند دولت علاوی را در صورت حمایت احزاب فاسد از آن ، ساقط کند. وی توضیح داده که نیروها، پایگاه‌های مردمی و اعضای پارلمان از این قدرت برخوردار هستند که که دولت علاوی را سرنگون کنند. این عضو جریان صدر یادآور شد که علت انباشت مشکلات، حوادث خونین، تظاهرات و تحصن‌ در عراق سهمیه بندی ها و فساد بوده که در نتیجه آنها عادل عبدالمهدی مجبور به استعفا شده بود. الزاملی بیان کرد که احزاب فاسد و برخی شخصیت‌ها به دنبال کسب منافع و سوء استفاده از خون تظاهرکنندگان هستند و جریان صدر در صورت انتخاب افراد فاسد، در مقابل دولت خواهد ایستاد و هر دولتی که در راستای منافع عراق نباشد آن را ساقط خواهد کرد. کاظم العیساوی مشاور امنیتی مقتدا صدر نیز پیشتر در دیدار با خبرنگاران در بغداد تاکید کرده بود که مقتدا صدر اگر بشنود و بفهمد که احزاب به خصوص افرادی از گروه‌های مسلح وارد دولت شده‌اند، در مدت سه روز دولت را ساقط و عراق را برای محمد توفیق علاوی نخست وزیر مکلف جهنم خواهد کرد. علاوی شنبه هفته گذشته با معرفی «برهم صالح» به عنوان نخست وزیر مکلف جایگزین «عادل عبدالمهدی» شد.