مقام‌های۷۳ کشور در مراسم تحلیف رییس جمهور منتخب شرکت می‌کنند