اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جاده‌های مازندران از ۱۲ تا ۱۶ مهر زیر بار محدودیت‌های ترافیکی می‌رود