آمار و برنامه‌ریزی مهمترین راهبرد مدیریت نوین در کلیه سازمان‌ها و نهادهاست
ایسنا/لرستان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان گفت: آمار و برنامه‌ریزی مهمترین راهبرد مدیریت نوین در کلیه سازمان‌ها و نهادهاست. سمانه حسن‌پور در پیامی با تبریک روز آمار و برنامه‌ریزی بیان کرد: آمار و برنامه‌ریزی مهمترین راهبرد مدیریت نوین در کلیه سازمان‌ها و نهادهاست و دانایی بشر منوط به داده‌ها و اطلاعات آماری است. وی ادامه داد: کلیه امور مدیریتی دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و تحقق آنها، متضمن دسترسی به اطلاعات دقیق و قابل استناد از آمار و شاخص‌های عملکردی و برنامه ریزی مربوط به آن است. حسن‌پور اضافه کرد: جمع آوری آمار و هدفمند نمودند کارها بر اساس برنامه‌ریزی، می‌تواند نقش اساسی در دستیابی به آینده روشن در عرصه خدمت رسانی در کلیه سطوح(خرد و کلان) را ایفا کند که باید از سوی مسئولین و دست اندرکاران سازمان ها مورد توجه جدی قرار گیرد. وی اظهار کرد: برنامه‌ریزی هدفمند در سازمان‌ها و نهادها بر اساس داده‌های آماری و اطلاعات، می‌تواند نقش توسعه را شکوفا کند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان گفت: اینجانب روز ملی آمار و برنامه‌ریزی را به کلیه دست‌اندر کاران در این حوزه، خصوصا همکارانم در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان لرستان تبریک عرض کرده و از درگاه خداوند تبارک و تعالی آرزوی صحت و سلامتی توام با سربلندی وموفقیت خواستارم. انتهای پیام