اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دیدار وزیر امور خارجه با همتایان برزیلی و کوموری