فروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …چاپ جام جم (آمل)عایق الاستومریفروش رم 4 و 8 گیگ DDR3

اجرای برنامه سراسری تعمیرات و بهینه‌سازی شبکه‌های برق شیراز
عکس آرشیوی است. ایسنا/فارس سومین مانور شرکت توزیع نیروی برق شیراز همزمان با سراسر کشور و با هدف تعدیل روشنایی معابر، شناسایی انشهابهای غیرمجاز و قطع برق مراکز استخراج رمزارز غیرمجاز، برگزار شد. معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق شیراز جمعه ۲۶ دی به خبرنگاران گفت: گفت: سومین برنامه سراسری تعمیرات و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع در محدوده تحت مدیریت این شرکت همزمان با سراسر کشور، صبح روز پنجشنبه ۲۵ دی آغاز شد. محمدرضا منصوری صبا افزود: این مرحله از طرح تعمیرات و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع نیروی برق شیراز، با محوریت تعدیل روشنایی معابر، شناسایی و جمع آوری انشعابهای غیرمجاز، شناسایی و قطع برق مراکز استخراج رمز ارز و اقدامات ایمنی و صیانت از حریم شبکه‌های برق اجرایی شده است. او گفت: در این مرحله از مانور تعمیرات و بهینه‌سازی که همزمان با سراسر کشور، اجرایی شد، همه امورها و نواحی توزیع برق شیراز، با امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی کامل، مشارکت داشتند. منصوری صبا خاطرنشان کرد: اقدامات توزیع برق شیراز، تعدیل روشنایی معابر به عنوان محور اول، توسط اکیپ های حوزه بهره برداری، شامل روشنایی معابر، اتفاقات و تعمیرات شبکه با توجه به دستورالعمل های موجود اجرایی شد. وی ادامه داد: در شناسایی و جمع آوری انشعابهای غیرمجاز، گروه های بازرسی و مراکز اجرائیات، حضور و مشارکت و مسئولیت داشتند. منصوری صبا گفت: در شناسایی مراکز استخراج رمز ارز، با روشهای داده کاوی ورود شد که پس از شناسایی، قطع برق توسط اکیپهای بازرسی انجام شد. معاون شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت: مراکز استخراج رمزارز، پس از شناسایی و قطع برق برای سیر مراحل قانونی، به دستگاه قضایی ارجاع خواهند شد. منصوری صبا گفت: محور چهارم هم ایمن سازی تجیهزات شامل نصب قفل روی پستها ، تابلوهای برق و دریچه‌ پایه های روشنایی  معابر بود که توسط پیمانکاران حوزه ایمنی اجرا شد. وی خاطرنشان کرد که موضوع صیانت از حریم شبکه، با جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی و ادوات مزاحم، نظیر پوستر، تراکت، تبلیغات محیطی نصب شده روی پایه‌های برق و همچنین اخطار رفع حریم به متخلفان، اجرا شد. معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ توزیع برق شیراز گفت: در این مانور مشترک سراسری معاونت‌های بهره‌برداری و خدمات مشترکین و نیروهای تحت مدیریت دفاتر ایمنی و کنترل ضایعات،  نظارت بر بهره برداری، نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری و امور دیسپاچینگ و فوریت های برق و ناظران همه حوزه‌های مرتبط حضور و مشارکت داشتند. منصوری‌صبا با بیان اینکه این مانور فردا جمعه ۲۶ دی نیز ادامه دارد، گفت: در این مرحله از مانور سراسری، ۳۶۰ نیروی انسانی متخصص در قالب ۸۴ اکیپ و تعداد ۲۷ دستگاه بالابر و نیز ۵۷ دستگاه خودروی عملیاتی سبک، مشارکت دارند. انتهای پیام